cenník lokalita kontakt Aparmány Tále - Apartmán Oranž


Mária Darilová

E-mail: maria.darilova@gmail.com

Mobil: 0905 635 141


Bankové spojenie:

SK56 0900 0000 0000 1081 5174

BIC (SWIFT)  GIBASKBX